ડેન્ટલ ક્રાઉન અથવા બ્રિજ માટે દાંતને તૈયાર કર્યા દરમિયાન અને પછી તમારે શું કાળજી લેવી જોઈએ…

શ્રેષ્ઠ પરિણામ માટે કૃપા કરીને નીચેની માર્ગદર્શિકાને અનુસરો

ક્રાઉન અથવા બ્રિજ માટે દાંતને તૈયાર કર્યા પછી અને ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યા પછી તમારે શું અપેક્ષા રાખવી જોઈએ અને તમારે શું કાળજી લેવી જોઈએ તેનું માર્ગદર્શન:

તમારે શું અપેક્ષા રાખવી જોઈએ…

 • ક્રાઉન અથવા બ્રિજ મેળવવા જઇ રહેલા દાંતમાં ખાવા પીવાની ગરમ અને ઠંડી ચીજવસ્તુઓ પ્રત્યે હળવી સંવેદનશીલતા અનુભવવાનું સામાન્ય છે. જો ખાવા પીવાની ગરમ અને ઠંડી ચીજવસ્તુઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા તીવ્ર હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો.
 • ક્રાઉન અથવા બ્રિજ માટે દાંતને તૈયાર કર્યા બાદ, દાંત પર સામાન્ય રીતે કામચલાઉ એક્રેલિક મટીરીયલના દાંત મૂકવામાં આવે છે જે દાંતને નુકસાનથી બચાવે છે અને ફાઇનલ ક્રાઉન અથવા બ્રિજ માટે જગ્યા જાળવી રાખે છે.
 • કામચલાઉ એક્રેલિક મટીરીયલના દાંતને કામચલાઉ ફિલિંગ મટીરીયલથી બેસાડવામાં આવે છે જેથી ફાઇનલ ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડતી વખતે અમે તેને સરળતાથી દૂર કરી શકીએ.
 • કામચલાઉ એક્રેલિક મટીરીયલના દાંતને કામચલાઉ ફિલિંગ મટીરીયલથી બેસાડવામાં આવતા હોવાથી તેની નીકળી જવાની સંભાવના રહે છે, આવી સ્થિતિમાં કૃપા કરીને દાંતને તેના સ્થાને પાછો બેસાડવો અને એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવવા માટે તરત જ અમારો સંપર્ક કરો.
 • જો કામચલાઉ ક્રાઉન દાંત પર ખૂબ જ ઢીલો થાય છે અને તમે કોઈ પણ કારણોસર તે જ દિવસે અમારી મુલાકાત લેવા માટે અસમર્થ છો, તો પછી ક્રાઉન કાઢી નાખો અને જ્યાં સુધી તમે અમારી મુલાકાત ન લો ત્યાં સુધી તેને તમારી પાસે રાખો. ઢીલો ક્રાઉન આકસ્મિક રીતે ગળી શકાય છે તેથી કૃપા કરીને તેને પાછો દાંત પર ન મુકો.
 • કેટલાક કિસ્સાઓમાં તમે ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યા પછી હળવી પીડા અનુભવી શકો છો, ખાસ કરીને ચાવતી વખતે. પીડા 1-3 દિવસમાં દૂર થવી જોઈએ. જો પીડા 3 દિવસથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે છે, તો કૃપા કરીને પીડાનું કારણ નક્કી કરવા માટે અમારો સંપર્ક કરો.
 • જો ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યા પછી તમને વધુ પીડા થાય છે, તો કૃપા કરીને તરત જ અમારો સંપર્ક કરો.
 • ચ્યુઇંગમ જેવી ખૂબ સ્ટીકી ચીજવસ્તુઓ ખાવાનું ટાળો;જે ક્રાઉન અથવા બ્રિજને ખેંચી શકે છે.
 • જો પ્રક્રિયા લોકલ એનેસ્થેસિયા હેઠળ કરવામાં આવી હતી, તો તમે તમારા મોં અને ચહેરાના કેટલાક ભાગોમાં 3-4 કલાક સુન્નતા અનુભવી શકો છો. જો 12 કલાકથી વધુ સમય સુધી નિષ્ક્રિયતા આવે છે, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો.
 • ક્રાઉન અથવા બ્રિજની અખંડિતતા નક્કી કરવા અને સામાન્ય મૌખિક આરોગ્યની જાળવણી માટે, રેગ્યુલર ડેન્ટલ ચેકઅપ કરાવવું જરૂરી છે.

દાંતને ક્રાઉન અથવા બ્રિજ માટે તૈયાર કર્યા પછી તમારે શું કાળજી લેવી જોઈએ…

 • દાંત પર ક્રાઉન અથવા બ્રિજ ન મળે ત્યાં સુધી થોડા દિવસો સુધી ગરમ અને ઠંડા ખોરાકને ટાળો.
 • એનેસ્થેસીયાની અસર પુરી થયા પછી ક્રાઉન અથવા બ્રિજ માટે તૈયાર કરેલા દાંતની આજુબાજુના પેઢામાં થોડી અગવડતા રહેવી સામાન્ય છે. જો તે 1 દિવસથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો.
 • જો તમને કામચલાઉ ક્રાઉન આપવામાં આવ્યો છે, તો ક્રાઉન બેસાડ્યાના 1 કલાક સુધી કંઈપણ ખાશો અથવા પીશો નહીં અને 1 કલાક સુધી પાણી, માઉથવોશ અથવા અન્ય કોઈ પ્રવાહીથી કોગળા ન કરો.
 • જ્યાં સુધી તમને તૈયાર કરેલા દાંત પર ફાઇનલ ક્રાઉન અથવા બ્રિજ ન મળે ત્યાં સુધી તે બાજુથી ખૂબ સખત કંઈપણ ખાવાનું ટાળો.
 • જો તમને તૈયાર કરેલા દાંત પર કામચલાઉ ક્રાઉન ન આપવામાં આવે તો પછી જ્યાં સુધી તમને ફાઇનલ ક્રાઉન અથવા બ્રિજ ન મળે ત્યાં સુધી તે બાજુથી કંઈપણ ખાવાનું ટાળો.
 • કામચલાઉ ક્રાઉન બેસાડ્યાના 1 કલાક પછી નિયમિત બ્રશિંગ અને ફ્લોસિંગ ફરી શરૂ કરો.
 • જો એનેસ્થેસિયા નીચલા જડબામાં આપવામાં આવ્યુ હોય, તો મહેરબાની કરીને એનેસ્થેસિયા ની અસર ના ઉતરે ત્યાં સુધી કંઈપણ ખાવાનું ટાળો.

તૈયાર કરેલા દાંત પર ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યા પછી તમારે શું કાળજી લેવી જોઈએ …

 • ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યાના 1 કલાક સુધી કંઈપણ ખાવું અથવા પીવું નહીં.
 • ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યાના 1 કલાક સુધી કોગળા ન કરો.
 • ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યાના 1 કલાક પછી નિયમિત બ્રશિંગ અને ફ્લોસિંગ ફરી શરૂ કરો.
 • જો તમને આગળના દાંત / દાંત પર ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યો છે, તો આગળના દાંતથી ચાવવાનું ટાળો. ઉદાહરણ: તમારા આગળના દાંત સાથે સફરજન ખાવાનું ટાળો. સફરજનને ટુકડા કરી જોઈએ અને પાછલા દાંત સાથે ખાવા જોઈએ.
 • તમને લાગે છે કે તમારા દાંત ની ચાવવાની સપાટી યોગ્ય નથી અને ચાવતી વખતે તમારા દાંતની સપાટી પર કંઈક છે. જો આ લાગણી 1 દિવસની અંદર ન જાય તો કૃપા કરીને તરત જ અમારો સંપર્ક કરો કારણ કે તમારા દાંત માં હાઈ પોઇન્ટ હોઈ શકે છે. જો હાઈ પોઇન્ટ હોઈ તો તેને દૂર કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
 • ફાઇનલ ક્રાઉન અથવા બ્રિજ બેસાડ્યા પછી, ઓછામાં ઓછા 15 દિવસ માટે પેઢા પર મસાજ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે.
 • જો તમને કોઈ દવા સૂચવવામાં આવી હોઈ, તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રમાણે નિયમિતપણે લો અને તમારા ડેન્ટિસ્ટની સલાહ લીધા વગર દવાના સમયપત્રક અથવા સમયગાળાને બદલો નહીં.

પરફેક્ટ ડેન્ટલ® જામનગરનું શ્રેષ્ઠ ડેન્ટલ ક્લિનિક છે અને અમારી નિષ્ણાંત ડોકટરોની ટીમમાં જામનગરના ખૂબ કુશળ અને અનુભવી શ્રેષ્ઠ દંત ચિકિત્સકો છે. અમારો સૌથી વધુ સફળતા દર 97% છે.

Scroll to Top